linkedin
Broşür
Telefon
WhatsApp
  • info@orkosoft.com
  • Genel Merkez: Altayçeşme Mh. Engin Sk. Maltepe Residence No:3/22 PK: 34843 MALTEPE / İSTANBUL

Unicode Dönüşümü (Conversion)

Unicode Dönüşümü (Conversion)

SAP Unicode dönüşümü, bir SAP sisteminde kullanılan karakter kodlamasının "Unicode" adı verilen evrensel karakter setine geçişini ifade eder. Unicode, dünya genelinde kullanılan her karakteri temsil edebilen bir karakter kodlama standardıdır. SAP sistemlerinin Unicode'ye dönüştürülmesi, özellikle çok uluslu veya çok dilde iş yapan büyük organizasyonlar için önemlidir.

SAP sistemlerinde büyük veri göçü veya sistem geçişleri sırasında "unicode conversion" işlemi önemli bir aşamayı ifade eder. Verilerin formatları, veri tabanı yapıları veya veri modelleri değiştirildiğinde conversion işlemleri gerekli olabilir. Bu, verilerin doğru ve kullanılabilir şekilde yeni sistemde kullanılmasını sağlar.


❑ Karakter Kodlaması Değişikliği: Önceki karakter kodlaması (örneğin, ASCII veya EBCDIC) Unicode karakter kodlamasıyla değiştirilir.


❑ Veri Dönüşümü: Var olan veriler, eski karakter kodlamasından yeni Unicode kodlamasına dönüştürülür. Bu, veri kaybını önlemek ve doğru karakterleri korumak için önemlidir.

 

❑ Yazılım ve Uygulama Ayarlarının Güncellenmesi: SAP uygulamaları, yeni Unicode standartlarına uygun şekilde güncellenir. Bu, SAP sisteminin doğru çalışmasını ve verilerin tutarlılığını sağlar.


Unicode dönüşümü, uluslararası iş yapmak isteyen organizasyonlar için önemlidir çünkü Unicode, dünya genelindeki farklı dilleri, alfabeyi ve sembolleri destekler. Bu sayede SAP sistemleri çok dilli belgeleri ve verileri yönetebilir, böylece küresel iş gereksinimlerini karşılar.