linkedin
Broşür
Telefon
WhatsApp
  • info@orkosoft.com
  • Genel Merkez: Altayçeşme Mh. Engin Sk. Maltepe Residence No:3/22 PK: 34843 MALTEPE / İSTANBUL

SAP HCM Sistem Ayırma

SAP HCM Sistem Ayırma

Bir işletmenin SAP HCM sistemi içindeki belirli verileri veya süreçleri, genellikle bir bölümün veya iş biriminin ihtiyaçlarına göre ayrı bir şekilde yönetmesini ifade eder. Bu ayrılma işlemi, işletmenin daha spesifik ihtiyaçlarını karşılayabilmek veya daha iyi bir organizasyon sağlayabilmek için yapılır.


❑ Veri Ayırma: Belirli bir iş birimi veya bölümün insan kaynakları verilerinin diğerlerinden ayrılması. Personel kayıtları, maaş bilgileri, izinler, eğitim kayıtları ve diğer insan kaynakları verilerini içerebilir.


❑ İş Süreçleri Ayırma: İşletme içindeki farklı iş birimlerinin veya departmanlarının farklı iş süreçlerini kullanmasını sağlama. Her bir birim, kendi ihtiyaçlarına uygun süreçleri ve iş akışlarını yönetebilir.


❑ Raporlama ve İzleme: Farklı bölümler veya iş birimleri için özelleştirilmiş raporlama ve izleme sistemleri oluşturma. Bu sayede her birim, kendi performanslarını ve metriklerini izleyebilir.


❑ Yetkilendirme: Verilere erişim yetkilerini, her bir bölümün ihtiyaçlarına göre özelleştirme ile veri güvenliği ve gizliliğini sağlamaya yardımcı olur.