linkedin
Broşür
Telefon
WhatsApp
  • info@orkosoft.com
  • Genel Merkez: Altayçeşme Mh. Engin Sk. Maltepe Residence No:3/22 PK: 34843 MALTEPE / İSTANBUL

Kalite Hizmetleri

Kalite Hizmetleri

Kullanımda olan SAP sistemleri için katma değerli hizmetler sunulması amaçlanmaktadır.2 farklı çalışma ile bütçe avantajı sağlanması ve sistem performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmektedir.

 

1. Sistem genel değerlendirme analizi

❑ Mevcut kullanılan SAP ürünleri için Check-UP çalışması yapılır.

❑ Check-UP çalışması sonrası, ihtiyaçlar ve varsa eksiklikler belirlenir.

❑ Bulguların SAP ürünleri üzerinde uygulanması için proje planı oluşturulur.

 

2. Data Volume Management

❑ SAP sistemi veri tabanı analizi yapılır.

❑ Analiz sonrası; silinebilecekdöküman yönetim sistemi üzerine taşınabilecek,arşivlenebilecek, veriler belirlenir.

❑ Olası kazanım yaklaşımı ortaya konulur ve veri sadeleştirme proje planı oluşturulur.

 

TEKNİK KALİTE YÖNETİM HİZMETİ İLE;

 

❑ BÜTÇE; Donanım ve sistem bakım harcamaları optimizasyonu

 

❑ PERFORMANS; Sistem performansında ölçümlenebilir düzeyde iyileştirme

 

❑ UYUMLULUK;  Beklentiler ve konumlandırılan ürünler arasında 

 

❑ TEKNİK KOORDİNASYON VE RAPORLAMA; ekiplerin yönetimi ve yapılan işler için anlaşılabilir yönetim raporlarının hazırlanması

 

❑ PLANLAMA VE İŞ SÜREKLİLİĞİ; Proje ve teslimatrların iş sürekliliğine uygun planlanması ve gerçekleştirilmesi takibi 

                                                    KAZANIMLARI ELDE EDİLİR...